Notariusz Katowice

Kancelaria AdwokackaZawód notariusza słusznie uważany jest za jeden z w największym stopniu odpowiedzialnych oraz prestiżowych. Z uwagi na ogromną wagę aktów, którymi się opiekuje, nad przedstawicielami tego zawodu ciąży wiele reguł, są oni także poddawani wielu kontrolom – główny nadzór nad ich pracą sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Na pewno notariusz katowice najczęściej łączony jest przede wszystkim z wpisami do ksiąg wieczystych, z tego również powodu każdy nabywający bądź też pozbywający się nieruchomości zobowiązany jest odwiedzić jego kancelarię – takiego wpisu może przecież dokonać jedynie rejent. Poza tym, wiele innych aktów moc prawną ma tylko w tym wypadku, kiedy widnieje na nich pieczęć rejenta – mowa w tym momencie pomiędzy innymi o testamenty, umowy między wspólnikami w interesach oraz małżonkami – również te w których mowa o podziału zgromadzonego wspólnie majątku. Notariusz opiekuje się także dwoma sygnatariuszami połączonymi papierami wartościowymi, takimi jak czeki oraz umowy – troszczy się o to, żeby ich interesy były zapewnione w takim samym stopniu.

Podobne wpisy:

Comments are closed.